Üye Girişi

E-posta:@igdas.istanbul
Parola:

Üyelik Formu

Adı:
Soyadı:
*E-posta:@igdas.istanbul
Telefon No:
Şifre :
Şifre (tekrar):

Katılım Koşulları

KONU VE AMAÇ

İmparatorluklara başkentlik yapan, tarih boyunca pek çok kültürün kaynaştığı İstanbul, sahip olduğu kültürel zenginliği mutfağına da yansıtmaktadır. Saray mutfağından esnaf lokantalarına, sokak lezzetlerinden dünya yemeklerine sunduğu çeşitlilikle İstanbul hem görsel hem de damak tadı açısından iştah kabartan bir şehirdir. Vapurdan martıya atılan bir lokma simitten ünlü şeflerin ziyafet sofralarına, bayramlarda ailecek yenilen yemeklerden Boğaz kıyısında satılan balık-ekmeğe kadar pek çok tat İstanbul’un yemek kültürüne dünyada eşine az rastlanan bir zenginlik katar. İstanbul yaşamının ayrılmaz bir parçası olan yemek kültürünün zenginliğini gözler önüne sermek için İGDAŞ tarafından 1.si düzenlenen Kurum İçi En “Havalı” Kareler 2017 Fotoğraf Yarışması’nın bu yılki temasını “İstanbul’un Tadı Tuzu” olarak belirledik. Yarışma İGDAŞ tarafından düzenlenmektedir. Yarışma adayı fotoğraflar, her biri kendi alanında uzman jüri tarafından değerlendirilecektir.

SEÇİCİ KURUL

Prof. Güler ERTAN - Öğretim Üyesi
Gülaçar HIZ - İGDAŞ Kurumsal İletişim ve Medya İlişkileri Müşaviri
Prof. Dr. Özer KANBUROĞLU - Öğretim Üyesi

Danışman ve Gözlemci:Ünal MECİT - AFIAP, İFSAK Üyesi

Seçici Kurul en az 3 kişi ile toplanır


KATILIM KOŞULLARI

• Katılım ücretsizdir.
• Fotoğrafların İstanbul ili sınırları içinde çekilmiş olması gerekmektedir, fotoğrafta bunu ispatlayacak bir iz bulunmalıdır, aksi durumdaki eserler yarışmaya dahil edilmez, ödül alsalar bile iptal edilir; katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
• Yarışmaya her İGDAŞ çalışanı katılabilir.
• Yarışmaya seçici kurul, organizasyon komitesi üyeleri ve varsa onların İGDAŞ’ta çalışan birinci dereceden yakınları katılamazlar.
• Katılımcılar yukarıda belirtilen konu ve amaç çerçevesi içerisinde anlatım biçiminde özgürdür.
• Daha önce diğer ulusal yarışmalarda ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz; katılıp ödül almış olsalar dahi ödül geri alınır. Fotoğrafın sergilenmiş veya yayımlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. Bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda, anılan fotoğrafın diğer bir yarışmada derece almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, anılan ödül iptal edilir; katılımcı hakkında kural ihlali işlemi yapılır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara ise talep hakkı doğurmaz.
• Fotoğrafın yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar, fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklendiği veya var olan objelerden herhangi birisinin çıkarıldığı fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez; katılmışsa katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
• Kesme (yeniden çerçeveleme/crop’lama), renk, kontrast, ışık düzeltmeleri gibi basit müdahaleler abartılmamak koşuluyla yapılabilir. Jürinin takdiri esastır. Jüri ileri düzeyde müdahale olduğuna karar verirse, bu durum kural ihlali sayılır.
• Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
• Katılım şartlarına uymayan fotoğrafların ödülleri iptal edilecek ve yerine başka bir fotoğraf konulmayacaktır.
• Düzenleyici kurum fotoğrafın üzerinde düzenleme yapılmamış orijinal halini katılımcıdan isteyebilir.


GENEL KURALLAR

• Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
• Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
• Daha önceden ulusal yarışmalarda ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarışmada böyle bir fotoğrafla ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
• Kural ihlalinin tespiti halinde katılımcının İGDAŞ onaylı yarışmalara katılımı, İGDAŞ Yarışma İlkeleri gereğince üç yıl süreyle kısıtlanır.
• İkinci defa kural ihlali yapanların İGDAŞ yarışma kuralları gereğince İGDAŞ onaylı yarışmalara katılımı süresiz olarak kısıtlanır.
• Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.

KATEGORİ

• Yarışma belirtilen konu çerçevesinde tek bir kategoride, renkli olarak sayısal (dijital) dalda düzenlenecektir, bunun dışında siyah-beyaz ya da doğal olmayan farklı renklere dönüştürülmüş fotoğraflar yarışmaya kabul edilmeyecektir.

ESERLERİN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ

• www.enhavalikareler.com web sitesindeki İGDAŞ Kurum İçi menüsüne tıklayarak kayıt olup, fotoğraf yükleme işlemlerinizi yapabilirsiniz.
• İlgili sayfaya fotoğrafları sadece İGDAŞ çalışanları yükleyebilirler. Bunun dışında harici olarak yükleme mümkün değildir.
• Her katılımcı en fazla 5 (beş) Dijital (sayısal) Renkli fotoğrafla yarışmaya katılabilir.
• Yarışmaya fotoğrafların alınması sadece internet üzerinden online (çevrimiçi) yükleme şeklinde yapılacağından, alternatif başka hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir..
• Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo ve tarih vb. bilgileri yer almamalıdır.
• Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 3 MB’tan az olmamalı, 8 MB’ı da geçmemelidir.
• Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş,Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.


İSİMLENDİRME

Dosya adı formatı: “Sıra no (1 karakter)_Katılımcı adı (15 Karakter)_Fotoğraf ismi (15 Karakter)” şeklinde olmalıdır. 1. adım: Fotoğraf dosya adının ilk karakterine sıra numarası koyunuz. 2. adım: Eser sahibinin ismi maksimum 15 karakter olacak biçimde arada boşluk bırakılmadan yazılmalıdır. 15 karakterden fazla ise anlaşılır bir şekilde kısaltarak yazınız. 3. adım: Her fotoğrafınıza bir isim veriniz ve bu ismi 15 karakteri geçmeyecek şekilde boşluk bırakmadan yazınız. 4. adım: 1., 2. ve 3. adımda yazdıklarınızı sırayla aralarına alt çizgi (_) koyarak birleşik olarak yazınız. 5. Örneğin Feshane’de dönerci fotoğrafını çeken Emrah Can Karahasanoğlu isimli eser sahibi ilk yüklediği fotoğrafına “1_ECKarahasanoglu_ FeshaneDonerci” şeklinde isim vermeli. • Yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması durumunda kurumici@enhavalikareler.com adresiyle iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde, problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için İGDAŞ sorumlu olmayacaktır.

TELİF (KULLANIM) HAKLARI

• Ödül alan ve sergilenen eserlerin kullanım hakları, süresiz olarak eser sahibi, İGDAŞ ve İGDAŞ’ın en büyük hissedarı olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait olacaktır.
• Katılımcı, dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanmış olan fotoğraflarının İGDAŞ ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için İGDAŞ ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder.
• Yarışmada ödül alan eserlerin yayımlanacağı site: www.enhavalikareler.com.
• Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
• İGDAŞ, katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

ÖDÜLLER

         
Derece   Ödül  
1.lik   800 TL + Plaket  
2.lik   600 TL + Plaket  
3.lük   400 TL + Plaket  
Mansiyon 3 Adet   200 TL + Plaket (Her bir eser için)  
Sergileme En Fazla 20 Adet   100 TL (Her bir eser için)  


Önemli Not: Ödül alan ve sergilenen eserlerin kullanım hakları, belirtilen tutarlar karşılığında süresiz olarak eser sahibi, İGDAŞ ve İGDAŞ'ın en büyük hissedarı olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olacaktır.

Dereceye giren tüm katılımcılara Başarı Belgesi verilecektir.

SONUÇLARIN DUYURULMASI VE SERGİ
Sonuçlar Seçici Kurul değerlendirmesi tamamlandıktan sonra www.enhavalikareler.com, www.igdas.com.tr adreslerinde duyurulacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışma Başlangıç Tarihi 27 Mart 2017, Pazartesi  
Son Katılım Tarihi 22 Mayıs 2017, Pazartesi saat 23:00  
Seçici Kurul Toplantısı 26 Mayıs 2017, Cuma  
Sonuç Bildirimi 30 Mayıs 2017, Salı  
Ödül Töreni ve Sergi 05 Haziran 2017, Pazartesi  

BAŞVURU ADRESİ
Fotoğraflar www.enhavalikareler.com web sitesindeki yönlendirmeler izlenerek veya doğrudan online (çevrimiçi) olunarak gönderilmelidir.

İletişim
Nesrin DEMİRCİ (08.00 - 17.00)
Tel: 0212 499 10 66
e-posta: nesrin.demirci@igdas.istanbul

Meralhan AKBAŞ (08.00 - 17.00)
Tel: 0212 499 10 71
e-posta: meralhan.akbas@igdas.istanbul